Zonnepanelen Vereniging van eigenaars

ZonVandaag ondersteunt VVE’s bij het gehele proces in een individueel-collectief offerte- en uitvoeringstraject. Zo voeren we op basis van de wensen van de leden en vereniging een haalbaarheidsstudie uit, delen we het totale dakvlak op in gebruikersdelen aan de hand van een dakverdeelplan. We leveren modelovereenkomsten aan waarmee de VVE deze gebruikersdeling kan opnemen in het splitsingsregelement. Op basis van de beschikbare gebruikersdelen bieden we per eigenaar offertes aan voor de levering van het PV systeem. Ook verzorgen we modelovereenkomsten zoals gebruikersovereenkomsten en constructiewijzigingsaanvragen waarin de voorwaarden voor het gebruik van het dakvlak en levering van het PV systeem zijn vastgelegd. Daarnaast verzorgen we de installatie van de PV systemen en verzorgen we een oplevering aan de technisch beheerder van het gebouw, het VVE bestuur en de eigenaren.

Haalbaarheidsstudie

ZonVandaag begint het proces voor VVE’s met een grondige haalbaarheidsstudie. We analyseren de specifieke wensen van de leden en de vereniging om de meest geschikte oplossingen te identificeren. Deze studie biedt inzicht in de technische en financiële mogelijkheden van het installeren van zonnepanelen op het dak van het gebouw.

Dakverdeelplan

Op basis van de resultaten van de haalbaarheidsstudie ontwikkelt ZonVandaag een dakverdeelplan. Dit plan verdeelt het totale dakoppervlak in verschillende gebruikersdelen. Dit is een cruciale stap om te bepalen welke ruimte beschikbaar is voor zonnepanelen en hoe deze ruimte het beste kan worden benut voor collectieve energieopwekking.

 

Gebruikersovereenkomst

Zodra het dakverdeelplan is opgesteld, ondersteunen we de VVE bij het opstellen van modelovereenkomsten, zoals gebruikersovereenkomsten. Deze overeenkomsten bevatten de voorwaarden voor het gebruik van het dakoppervlak voor zonnepanelen en regelen de verdeling van de opgewekte energie onder de eigenaren.

Installatie

 

Na goedkeuring van de plannen en overeenkomsten, zorgt ZonVandaag voor de installatie van de PV-systemen. Ons ervaren team van installateurs voert de installatie uit volgens de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen. We leveren niet alleen de producten maar zorgen ook voor de aansluiting op het elektriciteitsnet en de nodige technische inspecties.

Dit proces biedt VVE’s een uitgebreide en gestructureerde aanpak voor het implementeren van zonnepanelen op hun gebouwen. Het zorgt ervoor dat elk lid van de VVE een duidelijk inzicht heeft in de installatie en het gebruik van de zonnepanelen, waardoor een soepele en succesvolle transitie naar zonne-energie wordt gegarandeerd.

Kies voor de duurzame toekomst van uw bedrijf door te investeren in zonnepanelen. Neem vandaag nog contact op met ZonVandaag B.V. en ontdek hoe wij u kunnen helpen bij het realiseren van uw groene energiedoelstellingen en het voldoen aan overheidsverplichtingen.

De ZonVandaag werkwijze

Kracht van persoonlijk contact.

We beginnen met het controleren van uw gegevens, het inventariseren van uw wensen en behoeften, en een grondige bespreking van uw situatie.

Zodra we uw situatie volledig begrijpen, plannen we een persoonlijk adviesgesprek in met een van onze buitendienst adviseurs. Zij bereiden zich voor aan de hand van de verstrekte informatie, zodat ze u deskundig en persoonlijk kunnen adviseren.

In het adviesgesprek bij u thuis gaan we aan de hand van uw wensen een passend zonnestroom-systeem voor u ontwerpen.

Iedere woning is anders en daarmee ook iedere situatie. Daarom voeren we een technische schouw uit die bestaat uit de volgende onderdelen: 

  1. intekenen van de zonnepanelen op uw dak
  2. bepalen van de plaats van de omvormer
  3. bepalen van de kabelroute
  4. controleren of uw groepenkast aan de nieuwste normen voldoet
  5. bekijken hoe de zonnepanelen aangesloten moeten worden in de groepenkast

Aan de hand van de technische schouw en inventarisatie van uw behoeften brengen we een maatwerk-offerte uit voor levering en service voor het complete systeem. Daarnaast spreken we uitgebreid de koopovereenkomst met u door zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Voelt u iets voor het verhaal en aanbod van ZonVandaag en mogen wij de opdracht voor het duurzaam systeem voor u realiseren? Dan gaan we heel graag verder met de volgende stap.

Wij hebben aan de hand van eerdere gesprekken uw installatie tot in de puntjes voorbereid en voeren de montage uit. Ons team van 2 à 3 installateurs, staat tussen 08:00 en 09:00 bij u voor de deur.

De dakwerkers beginnen met het plaatsen van de onderconstructie en zorgen dat de bekabeling wordt voorbereid. In uw woning begint de elektricien met het plaatsen van de omvormer en het voorbereiden van uw groepenkast op het aansluiten van de zonnepanelen. Aan het einde van de werkdag (14:00 – 15:00) bevestigen we uw panelen op de onderconstructie, sluiten we het systeem aan in uw groepenkast, voeren we metingen en beproevingen uit en stellen we uw systeem in bedrijf.

De montage duurt meestal één dag, waarna wij uw installatie opleveren in de monitoring applicatie en u hier toegang voor geven.

Na de installatie blijven we uw systeem monitoren om een optimale opbrengst te realiseren. Wij doen dit op dagelijkse basis, zodat u dit zelf niet hoeft te doen. Uiteraard krijgt ook u toegang tot de monitoring applicatie waarmee u uw eigen opbrengst kunt bekijken.