hero afbeelding met zonnepanelen op een dak
hero afbeelding met zonnepanelen op een dak

Kennisbank

Veelgestelde vragen

Zonnepanelen

Een zonnepaneel werkt doordat er licht op een zonnepaneel valt die een elektrische spanning tussen beide lagen van de zonnecel creëert. Deze spanning wordt opgevangen en naar een omvormer gestuurd die op zijn beurt deze spanning omzet in bruikbare wisselstroom.

Een glas-folie zonnepaneel bestaat uit een laag glas, een laag met zonnecellen en aan de achterzijde een kunststof folie. Een glas-glas zonnepaneel is aan de achterzijde afgewerkt met een laag glas in plaats van kunststof.

Zonnepanelen zijn er in vele soorten en maten. De twee voornaamste soorten zijn de monokristallijne (mono) en polykristallijne (poly) panelen. Je kan poly panelen vaak herkennen doordat de kleur hiervan blauw is. Mono panelen hebben een zwart uiterlijk.

Zonnepanelen worden gemaakt van onder andere silicium. Silicium is het basisingrediënt. Silicium wordt op hoge temperatuur gewonnen uit de grondstof zand.

Nadat het silicium in pure blokken is gestold, kunnen er dunne schijfjes van worden gesneden. Om PV-elektrische stroom te genereren worden twee silicium schijven met verschillende eigenschappen op elkaar gepositioneerd. Er worden verschillende stoffen toegevoegd die positieve en negatieve elektrodes genereren. Door zonlicht wordt tussen deze elektrodes een kleine elektrische stroom geproduceerd. Door geleiders op elke individuele zonnecel toe te voegen worden alle zonnecellen met elkaar verbonden. Om de zonnecellen goed te beschermen worden alle zonnecellen gelamineerd en in een aluminium frame geplaatst. Alles bij elkaar vormt een zonnepaneel.

Wp is een afkorting van Wattpiek. Het maximale vermogen wat een zonnepaneel kan produceren noemen we Wattpiek. Wattpiek geeft aan wat de capaciteit is van elk zonnepanelen in het omzetten naar stroom. Wattpiek is een meting eenheid.

Productgarantie op zonnepanelen wordt aangeboden door de leverancier van de zonnepanelen. Dit dekt alle productie en fabricagefouten, denk aan algemene defecten, roest, loslaten van de lijmlaag en meer.

Vermogensgarantie op zonnepanelen houdt in dat de zonnepanelen na een bepaalde periode nog een bepaald (minimaal) vermogen moeten leveren. Zonnepanelen degraderen langzaam. Dit komt door weersomstandigheden en UV-licht. De zonnepanelen die ZonVandaag aanbiedt leveren 25 jaar vermogensgarantie met een prestatie tussen de 80- en 92,5% na 25 jaar van het oorspronkelijke vermogen.

Zonnepanelen garanties bestaan uit product- en vermogensgaranties. De verschillen zijn simpel. Productgaranties dekt alle fabricagefouten van de zonnepanelen. Vermogensgarantie op zonnepanelen houdt in dat de zonnepanelen na een bepaalde periode nog een bepaald (minimaal) vermogen moeten leveren.

Wanneer de zonnepanelen te oud zijn om voldoende zonne-energie op te wekken, is het tijd voor nieuwe panelen. De oude zonnepanelen kun je bij de meeste gemeenten inleveren in de milieustraat. Zonnepanelen worden gerecycled door het zonnepaneel uit elkaar te halen. Daarna worden de verschillende materialen van het paneel gescheiden. Daardoor kan tot 96% van een zonnepaneel hergebruikt worden.

Installatie

Graag informeren wij u over wat u kunt verwachten:

– Ons montageteam spreekt met u de werkzaamheden door;

– Een monteur doet het binnenwerk: bekabeling, groepenkast en plaatsen van de omvormer;

– De andere monteur begint met het buitenwerk: voorbereiding, dakhaken en bekabeling;

– De zonnepanelen worden geplaatst;

– Uw systeem wordt doorgemeten en in bedrijf gesteld;

– De week na de plaatsing neemt ZonVandaag contact met u op om het systeem op te leveren.

– Na oplevering ontvangt u een verklaring waarin is opgenomen dat uw systeem conform geldende wet- en regelgeving is geïnstalleerd.

Wanneer u uitvoering geeft aan de overeenkomst is de actuele uitvoertermijn c.a. 12 weken.

Zonnepanelen veilig installeren is cruciaal. Ons installatiebedrijf werkt volgens de volgende normen en voorschriften.

– Werken volgens de NEN1010 rubriek 712. Uitgewerkt in de NPR5310;

– Veilig werken conform NEN3140;

– Installeren volgens Bouwbesluit 2012;

– Meting- en beproeving conform model opleverrapport InstallQ;

– Uitsluitend gebruik gekeurde materialen en gereedschappen; 

– InstallQ erkenning;

Mijn dak

De ligging van je dak ten opzichte van de zon, de hellingshoek, eventuele schaduw-objecten, de windgevoeligheid van het pand maar ook de meterkast zijn allemaal factoren die mede bepalen of je dak geschikt is voor zonnepanelen. Onze adviseurs hebben de kennis om je van een antwoord te voorzien.

Omvormer(s)

De omvormer zet de opgewekte gelijkstroom van de zonnepanelen om naar bruikbare wisselstroom. Dit is nodig omdat de zonnepanelen het zonlicht omzetten naar gelijkstroom. Deze gelijkstroom is echter niet bruikbaar omdat alle elektronische apparaten wisselstroom gebruiken. De omvormer zet dus de gelijkstroom om in wisselstroom. Hierom heeft elke zonnepaneleninstallatie een omvormer nodig.

Omvormers zijn er in vele soorten en maten. De keuze van de juiste omvormer is van groot belang voor het optimaal renderen van de zonnepanelen installatie. Factoren die meespelen in de keuze voor de omvormer zijn het totaal aantal WattPiek, de hellingshoek, de richting (NOZW), schaduwval, en geografische ligging. Het is dus belangrijk om advies in te winnen van een expert wanneer de zonnepanelen installatie wordt samengesteld en ingemeten.

Micro omvormers worden achter ieder zonnepaneel geïnstalleerd. Deze kastjes worden dus op je dak geplaatst en niet in je huis. De opgewekte gelijkstroom (DC stroom) wordt via de omvormers achter de panelen direct omgezet naar wisselstroom (AC stroom). Deze bruikbare elektriciteit loopt vervolgens door een kabeltraject via het dak naar je meterkast. Er is dus geen centrale omvormer meer nodig.

Gelijkstroom, vaak kort aangeduid als DC (Engels: direct current), is een elektrische stroom met constante stroomrichting. Gelijkstroom is essentieel voor de werking van vrijwel alle elektronica. Gelijkstroom wordt geleverd door een gelijkspanningsbron. Het kenmerk van deze bron is dat de twee polen waartussen de gelijkstroom vloeit een vaste polariteit hebben. Gelijkstroom vloeit per definitie van de positieve (+) naar de negatieve pool (−). De elektronen vloeien overigens in de tegengestelde richting. De grootte van de stroom (de stroomsterkte) is afhankelijk van de belasting die er op wordt aangesloten en wordt uitgedrukt in ampère. Deze kan worden berekend met de Wet van Ohm. Doorgaans is de waarde van gelijkspanning van veel gelijkspanningsbronnen (binnen zekere grenzen) constant, en in lichte mate afhankelijk van de stroom die er loopt. Netvoedingen, batterijen, brandstofcellen en loodaccu’s zijn voorbeelden van zulke spanningsbronnen die gelijkstroom leveren. Een zonnepaneel levert een gelijkstroom die sterk kan variëren. De maximale stroom die een bron kan leveren wordt hoofdzakelijk bepaald door de inwendige weerstand. Een stroombron levert een constante gelijkstroom. Met een gelijkrichter kan wisselstroom omgezet worden naar gelijkstroom.

Wisselstroom is een elektrische stroom met een periodiek wisselende stroomrichting. Dit is de vorm van elektriciteit (elektrische energie) zoals die via het elektriciteitsnet wordt geleverd aan huishoudens en industrie. Wisselstroom is de tegenhanger van gelijkstroom, die onder andere gebruikt wordt door veel elektronica en geleverd wordt door batterijen, brandstofcellen en zonnecellen.

In het Engels wordt voor wisselstroom de term alternating current gebruikt, afgekort tot AC.

Betaalwijze

Bij ZonVandaag geloven we dat eigen zonnepanelen voor iedereen toegankelijk moeten kunnen zijn. Door je zonnepanelen groen te financieren bekostig je je zonnepanelen door je besparing op de energierekening. Dit betekent dat je niet langer elke maand betaalt voor stroom maar dat je je besparing investeert in de waarde van je eigen worming. Hierdoor heb je geen hogere lasten en is er geen spaargeld nodig om je eigen zonnepanelen installatie aan te schaffen. Dit is zowel voor het klimaat als voor je portemonnee een verstandige keuze.

Wanneer je zonnepanelen huurt ben je geen eigenaar. Je betaalt bij het huren een vast maandelijks bedrag waarna je voor een relatief hoog bedrag de zonnepanelen kunt kopen. Wanneer je de zonnepanelen-installatie groen financiert ben je meteen eigenaar en profiteer je er, zonder extra koopsom, voor de gehele levensduur van.

Ja, ZonVandaag werkt met een aanbetaling en restbetaling. Middels een aanbetaling die voldaan is kunt u aanspraak maken op een installatiedatum. Uw aanbetaling is een zekerheidsstelling en ZonVandaag koopt hiervan voorraad in voor uw installatie. Zo heeft u zekerheid op levering en heeft ZonVandaag zekerheid op betaling voor- en na levering.

InstallQ

InstallQ is de meest toonaangevende kwaliteitsorganisatie binnen de installatiesector. De onafhankelijke stichting heeft in de markt een breed draagvlak, zoals onder installatiebedrijven, opdrachtgevers en overheid. Van een aantal verplichte certificeringen is InstallQ door de overheid aangewezen als schemabeheerder. Dit bekent dat het certificaat rechtsgeldig is.

Het logo van InstallQ is een bewijs van kennis en kunde. Uw installatiebedrijf of adviseur wordt op zijn of haar vakgebied gecontroleerd op bepaalde vakbekwaamheidseisen. Werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de geldende normen en eisen, waaronder het Bouwbesluit en de NEN-normen die voor het vakgebied van toepassing zijn.

U bent als installateur, installatiebedrijf of reparatiebedrijf vakbekwaam. Veilig, deskundig en met actuele kennis van zaken voert u opdrachten uit. Daar kan elke opdrachtgever of consument op vertrouwen. Uw bewijs is een erkenning van InstallQ. Zo maakt u aantoonbaar verschil in de markt.

InstallQ Zonnestroomsystemen Klein. De erkenningsregeling Zonnestroomsystemen beschrijft de eisen voor het ontwerpen, installeren, beheren en onderhouden van fotovoltaïsche zonne-energiesystemen.